Article

บริหารเงินส่วนสูตรพิซซ่า

By  | 
 
 
ถ้าพิซซ่า 1 ถาดมี 6 ชิ้น การบริหารเงินเราก็สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้เช่นกัน นี่คือการบริหารเงินด้วยสูตรพิซซ่า
 
– แบ่ง 2 ชิ้นเอาไว้กินใช้ในชีวิตประจำวัน ค่ากิน ค้าใช้จ่าย
– แบ่ง 1 ชิ้นเอามาเป็นเงินออม เก็บเอาไว้เลยไม่ต้องใช้
– แบ่ง 1 ชิ้นเอามาลงทุน เพื่ออนาคตหลังเกษียณ
– แบ่ง 1 ชิ้นเพื่อซื้อความสุขโดยไม่ต้องสนเหตุผล
– แบ่ง 1 ชิ้นเพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต บ้าน รถ เป็นต้น
 
เพราะเรื่องของเงินคือการบริหาร ก็เหมือนกับการกินพิซซ่า ยิ่งเรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเอร็ดอร่อยกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้น
 
อย่าปล่อยให้เงินกำหนดชะตาชีวิต แต่ควบคุมชีวิตด้วยการบริหารเงินให้อยู่ในกำมือเหมือนพิซซ่าที่อยู่ในมือเรา
 

Comments

comments

Startyourway

Startyourway เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องนายตัวเอง เราไม่มีนโยบายขายคอร์สสัมมนา เรามีรายได้จาก Youtube แบรนด์มาสปอนเซอร์ และสินค้าสำหรับขายแฟนคลับเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *