Article

เรากำลังอาศัยอยู่ใน ‘ดิสโทเปีย’ หรือเปล่า

By  | 
 

ในเว็บไซต์ The101.World มีบทความเรื่อง จะรู้ได้อย่างไร ว่าเรากำลังอาศัยอยู่ใน ‘ดิสโทเปีย’ หรือเปล่า ที่เขียนโดย โตมร ศุขปรีชา โลกที่เลวร้าย เป็นสังคมที่กดขี่ความเป็นมนุษย์ ปกครองแบบอำนาจนิยม คุณภาพชีวิตสุดแทนจะย่ำแย่เกินทนหรือเปล่า มาตรวจสอบ 7 ข้อกันครับ

1.คนมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างแทนเรา ทุกเรื่องตรวจสอบไม่ได้

หลายคนอาจไม่คิดว่านี่เป็นปัญหา เพราะเรา ‘มอบอำนาจ’ ให้นักการเมืองไปเป็นตัวแทนเพื่อ ‘ใช้อำนาจ’ ต่างๆ แทนเราอยู่แล้ว แต่การใช้อำนาจที่ว่า ต้องอยู่ในขอบเขตของการ ‘ตรวจสอบ’ ได้ ถ้าตรวจสอบไม่ได้ ก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มีแนวโน้มจะเป็นดิสโทเปีย

2.ความจนเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสนใจ

โลกดิสโทเปีย มักไม่สนใจรัฐสวัสดิการณ์ของประชาชน ไม่สนใจสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐาน สร้างความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งให้กับคนบ้างกลุ่ม และกีดกันคนกลุ่มอื่นให้ตกขอบสังคมออกไป

3.มีการ ‘เขียนประวัติศาสตร์ใหม่’ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ผู้อยู่ในอำนาจ

หากผู้มีอำนาจอยาก ‘เขียนประวัติศาสตร์ใหม่’ เพื่อ ‘ล้างสมอง’ คนทั้งสังคมให้เชื่อถือในความเป็นมาอีกแบบหนึ่ง นั่นก็คือสัญญาณของโลกดิสโทเปีย

4.เราสูญเสียความเห็นอกเห็นใจในชีวิตและชะตากรรมของผู้อื่น

นอกจากคนจนหรือคนที่ถูกมองว่า ‘ด้อยค่า’ ที่สุดในสังคมในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ภาวะดิสโทเปียจะลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนที่ ‘คิดต่าง’ ไปจากเราด้วยผ่านการเหยียด เปรียบเทียบคนกับสัตว์บางชนิด เพื่อให้รู้สึกว่าคนกลุ่มอื่นไม่มีทางเข้าใจความถ่องแท้ของคนกลุ่มเรา

5.เราถูกจับตามอง

สังคมดิจิทัลและออนไลน์ทุกวันนี้ ทำให้เรา ‘ถูกจับตามอง’ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ได้คำนึงว่า ความมั่นคงปลอดภัยที่ว่าควรต้องเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐอยู่แล้ว เราก็จะถูกบังคับให้ต้องยอมศิโรราบด้วยความหวาดกลัว

6.เราชิงชังความก้าวหน้า

สังคมดิสโทเปียจะแข็งตัวอยู่กับโครงสร้างเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมก้าวไปข้างหน้า จนเกิดแรงอัดอั้นขนานใหญ่จนพากันพินาศไปหมด ถ้าโชคดีอาจจะพังแล้วกอบกู้กลับมาได้ แต่ถ้าไม่ ก็คือสูญสลายหายไปเลยทั้งสังคม

7.น้ำแล้ง น้ำท่วม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม

สังคมดิสโทเปียมักเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มเท่านั้นเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ และกีดกันให้คนบางกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรให้ยากขึ้น หรือก็คือการจำกัดโอกาสของคนอื่นนั่นเอง

ขอบคุณ the101.world สำหรับข้อมูลอันล้ำค่านี้ด้วยนะครับ

Comments

comments

Startyourway

Startyourway เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องนายตัวเอง เราไม่มีนโยบายขายคอร์สสัมมนา เรามีรายได้จาก Youtube แบรนด์มาสปอนเซอร์ และสินค้าสำหรับขายแฟนคลับเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *